20 juni Soldatenkerk in Harskamp

Op 20 juni zal de laatste dienst van Soldatenkerk van dit seizoen worden gehouden. We zijn dan te gast in ECHOS Home “Baan Zulu” in Harskamp. Ds. Martijn Barth zal de bijeenkomst leiden. Van harte welkom!

Op 18 april is de volgende Soldatenkerk in Havelte

Op donderdag 18 april vindt de volgende bijeenkomst van Soldatenkerk plaats. We zijn te gast in ECHOS Home “Het Baken”, Johannes Postweg 5 te Darp. Ds. Erik Huiting zal de dienst leiden. Om 18.30 is er soep en brood, om 19.30 u begint de bijeenkomst. Van harte welkom!

Soldatenkerk Oirschot afgelast

Door omstandigheden gaat de dienst van Soldatenkerk, die gepland stond voor 17 januari in Oirschot, niet door. De eerstvolgende dienst is op 21 februari, deze zal plaatsvinden in ECHOS Home “Het Anker” op de van Ghentkazerne in Rotterdam.

Hoofdkrijgsmachtpredikant leidt ‘Matrozenkerk’ in Den Helder

Op 15 november 2018 zal voor de eerste keer een Soldatenkerk-bijeenkomst gehouden worden in Den Helder. Namelijk in ECHOS-Home ‘de Eendracht’, Schapendijkje 8, 1782 TG Den Helder.
Tijden: 18.30 uur maaltijd; 19.30 uur aanvang viering.
De voorganger is ds Klaas Henk Ubels, hoofdkrijgsmachtpredikant.

(Omdat deze ‘Matrozenkerk’ op militair terrein wordt gehouden, dienen bezoekers uiterlijk 14 november hun naam door te geven via deeendracht@echos.nl.  Bij de poort is identificatie verplicht, d.m.v. een rijbewijs of ander identiteitsbewijs.)

 

Fort Erfprins is de kazerne waar de Eerste Maritiem Militaire Vorming wordt gegeven, dat is de initiële opleiding van acht weken voor nieuwe matrozen. Aan het einde van de opleiding vindt de ‘Volharding’ plaats, een zowel fysiek als mentaal zware eindoefening van ongeveer 36 uur met tot slot een lange mars terug naar de kazerne. Bij de poort staat een erehaag de volharders op te wachten en worden vervolgens de baretten uitgereikt aan de nieuwe matrozen in aanwezigheid van familie en vrienden. Vaak loopt een geestelijk verzorger (voor een deel) de eindmars mee. Als adspirant-matrozen vragen of het nog ver is, wordt verwezen naar de vuurtoren de Lange Jaap, vlakbij de kazerne. In de viering staan we stil (!) bij wat volharding betekent, ook in Bijbels perspectief, met als lezing een deel uit Psalm 139, over God die ons kent. “U weet waar ik ben en u weet waar ik heen ga.” Uiteindelijk is daarbij de vraag of en hoe wij volhardend tot onze bestemming kunnen komen.

Over de voorganger:
Klaas Henk Ubels is in 1990 begonnen als predikant bij de marine. Na zijn eerste plaatsing in Den Helder en zijn zorg voor twee fregatten op de wereldzeeën is hij met zijn gezin uitgezonden naar Curaçao. Terug uit de West heeft hij aan boord van een fregat een missie meegemaakt voor de kust van Irak. Vervolgens kwam hij terecht bij de Onderzeedienst. Daarna is hij vele jaren actief geweest in het vormingswerk op Beukbergen. Aansluitend heeft hij verschillende staffuncties bekleed en sinds 2013 is hij hoofdkrijgsmachtpredikant.

Hier mag je even jezelf zijn

(Foto: RD)

Een kaars flakkert. „Het licht van deze paaskaars wijst voor mij naar het licht van Christus”, zegt ds. Jan-Derk de Bruin voorin een zaaltje van ECHOS-Home ‘de Landing’. Hij steekt nog een kaars aan. En nog één. De tweede is voor militairen onderweg, de derde voor het thuisfront. De krijgsmachtpredikant van 11 Luchtmobiele Brigade in Schaarsbergen leidt het ”moment van mijmering”. Met een beamer, een scherm en een legertje waxinelichtjes. Moderne muziek klinkt door de speakers, ondersteund door flitsende beelden.
„Hier mag je even jezelf zijn”, legt de legerpredikant uit. „Even loskomen van de waan van de dag.

Het complete verslag van de ‘Soldatenkerk’-bijeenkomst van afgelopen donderdag kunt u lezen in dit artikel dat vandaag in het RD werd gepubliceerd.

KRO / NCRV’s ‘Met hart en ziel’ heeft opnamen gemaakt van dezelfde viering. Het wordt uitgezonden op dinsdag 30 oktober om 16.35 uur op NPO2.

 

Ik beken kleur

Op donderdag 18 oktober wordt een nieuwe ontmoeting onder de vlag Soldatenkerk gehouden in ECHOS-Home ‘de Landing’ in Schaarsbergen. Dat is om de hoek bij de Oranjekazerne. Deze avond is legerpredikant Jan-Derk de Bruin de dominee van dienst. Voor hem is dat een thuiswedstijd, omdat hij al geruime tijd bij de Luchtmobiele Brigade werkzaam is. Hij koos als thema voor zijn mijmermoment: ‘Ik beken kleur’. Het thema is ook een knipoog naar de rode baret van de Luchtmobielers.

Jan-Derk begon zijn werk bij Defensie in 2007 te Amersfoort bij het OTC Manoeuvre. De volgend stap was die naar het 12e bataljon LMB waar hij zes jaar aan verbonden is geweest. Nu werkt hij als bridage-geestelijk verzorger op het hoofdkwartier van 11-Luchtmobiel. Hij is diverse keren uitgezonden geweest naar Afghanistan en Mali.

Gegrond wantrouwen

Donderdag 20 september is er weer een soldatendienst, geleidt door ds. Gerard van Driesten. Deze keer in de kapel van Beukbergen, Amersfoortseweg 59, 3712 BB Huis ter Heide. Vanaf 18:00u inloop en ontmoeting en een hapje eten. Om 19:30u Soldatendienst.

THEMA: In de dienst denken we met elkaar na over ‘Gegrond Wantrouwen’.

Dit thema waar we om de dienst met elkaar over nadenken, klinkt niet liefelijk en mooi. Maar het is wel een heel reëel aspect van het leven. We luisteren naar een nummer van Passenger dat gaat over de ‘gaten in ons hart’. De zanger, die door sommigen ook wel ‘de zingende geit’ wordt genoemd, bedoelt dit waarschijnlijk figuurlijk. Het gaat over wantrouwen tegen sommige mensen (of instanties of ‘de organisatie’) die er niet voor je bleken te zijn toen het erop aan kwam. Dat doet, soms ongemerkt, altijd iets met je. Vervolgens kijken we naar een hierbij passend verhaal uit het Oude Boek. Een mooi filmfragment van Petrus die een stukje over het woeste water richting Jezus loopt. Als ik militairen vraag waar deze clip over gaat, zeggen ze steevast: ‘over vertrouwen’. Honderd punten.

Maar wat bedoelen we eigenlijk met vertrouwen, en waarom is dat zo belangrijk voor ons?
Kortom, wat hebben we eigenlijk precies aan dit bijzondere verhaal?
Het antwoord op deze vraag vinden we samen op de avond van de 20ste…

Gerard: “Ik vind het mooi om vanuit de hoop van het Evangelie betrokken te mogen zijn bij het wel en wee van militairen.”

Ds. Gerard van Driesten is sinds mei 2000 werkzaam als legerpredikant. Gestart bij 12 Lmbl (waar hij tevens de vakol met goed resultaat doorliep; ‘Air Assault!’) Vervolgens heeft hij gediend bij Schoolbat-Zuid, vlb Gilze Rijen en de EODD. Tegenwoordig is hij verbonden aan de Bernhardkazerne te Amersfoort. Hij nam deel aan twee missies in Afghanistan en één in Irak. Gerard is getrouwd, heeft drie kinderen in de opstandige leeftijdsfase en een trouwe hond.