Goede feestdagen gewenst!

Het seizoen 2019 zit er op! We hebben een aantal mooie en soms heel bijzondere bijeenkomsten gehad.
Zodra de datum en locatie van de eerstvolgende  bijeenkomst bekend zijn zullen we dat hier weer bekend maken.

Voor nu wensen we u goede feestdagen en een heel goed 2020.

het team Soldatenkerk

Soldatenkerk 10 december in Oirschot

Maandelijks vindt in een ECHOS-home in Nederland een zgn. Soldatenkerk plaats. Zo vindt op dinsdagavond 10 december voor het eerst een Soldatenkerk plaats in het ECHOS-home “De Vrijheid” tegenover de legerplaats Oirschot. Deze bijeenkomst is gebaseerd op vieringen zoals die in uitzendgebieden of aan boord van marineschepen gehouden worden. Soldatenkerk wil een ‘feest van herkenning’ zijn voor militairen en veteranen die dergelijke vieringen operationeel hebben meegemaakt. Voor anderen geeft ze een goede indruk van de manier waarop dergelijke vieringen onder militairen gehouden wordt. Doelgroep voor Soldatenkerk is daarom nadrukkelijk niet alleen actief dienende militairen, maar ook veteranen, thuisfront van militairen en kerkgangers in de buurt die wel eens zo’n viering mee willen maken. Uiteraard is iedereen welkom!

Eén van de dominees van Defensie houdt tijdens  deze vieringen een korte en persoonlijke overdenking bij een bepaald Bijbelverhaal waarin een actuele verbinding met uitzendingen of oefeningen gelegd wordt. Er wordt goede popmuziek gedraaid en er is de gelegenheid om een kaarsje te branden. Deze keer wordt het bezinningsmoment verzorgt door legerpredikant Teun de Ridder, die werkt als geestelijk verzorger van 17 Pantserinfanteriebataljon. Hij heeft prachtige muziek en een inspirerend bijbelverhaal gekozen rondom het thema “Zelfvertrouwen”.

Voorafgaande aan de viering is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij een eenvoudige, warme maaltijd en na afloop om met elkaar nog iets te drinken. Vanaf 18.30 uur staat de warme hap klaar, de viering begint om 19.30 uur.

Volgende bijeenkomst Soldatenkerk is op Beukbergen

Op 17 oktober vindt de eerste bijeenkomst van het nieuwe seizoen plaats op Beukbergen, Amersfoortseweg 59, Huis ter Heide.

De dienst begint, zoals gebruikelijk, om 19.30 uur en zal worden geleid door Manoah Dangremond. Zij is stagiaire bij ds. Deborah van den Bosch op de KMS school Noord in Assen. Het thema van de dienst is “Thuiskomen“.

Voorafgaand aan de dienst eten we om 18.30 uur met elkaar.

Van harte welkom!

Het seizoen zit er op!

Het seizoen v.w.b. Soldatenkerk zit er op. Op 17 oktober is de volgende dienst, we zijn dan te gast op Beukbergen. Nadere informatie volgt nog.
Een goede vakantieperiode gewenst namens het team Soldatenkerk!

20 juni Soldatenkerk in Harskamp

Op 20 juni zal de laatste dienst van Soldatenkerk van dit seizoen worden gehouden. We zijn dan te gast in ECHOS Home “Baan Zulu” in Harskamp. Ds. Martijn Barth zal de bijeenkomst leiden. Van harte welkom!

Op 18 april is de volgende Soldatenkerk in Havelte

Op donderdag 18 april vindt de volgende bijeenkomst van Soldatenkerk plaats. We zijn te gast in ECHOS Home “Het Baken”, Johannes Postweg 5 te Darp. Ds. Erik Huiting zal de dienst leiden. Om 18.30 is er soep en brood, om 19.30 u begint de bijeenkomst. Van harte welkom!

Hoofdkrijgsmachtpredikant leidt ‘Matrozenkerk’ in Den Helder

Op 15 november 2018 zal voor de eerste keer een Soldatenkerk-bijeenkomst gehouden worden in Den Helder. Namelijk in ECHOS-Home ‘de Eendracht’, Schapendijkje 8, 1782 TG Den Helder.
Tijden: 18.30 uur maaltijd; 19.30 uur aanvang viering.
De voorganger is ds Klaas Henk Ubels, hoofdkrijgsmachtpredikant.

(Omdat deze ‘Matrozenkerk’ op militair terrein wordt gehouden, dienen bezoekers uiterlijk 14 november hun naam door te geven via deeendracht@echos.nl.  Bij de poort is identificatie verplicht, d.m.v. een rijbewijs of ander identiteitsbewijs.)

 

Fort Erfprins is de kazerne waar de Eerste Maritiem Militaire Vorming wordt gegeven, dat is de initiële opleiding van acht weken voor nieuwe matrozen. Aan het einde van de opleiding vindt de ‘Volharding’ plaats, een zowel fysiek als mentaal zware eindoefening van ongeveer 36 uur met tot slot een lange mars terug naar de kazerne. Bij de poort staat een erehaag de volharders op te wachten en worden vervolgens de baretten uitgereikt aan de nieuwe matrozen in aanwezigheid van familie en vrienden. Vaak loopt een geestelijk verzorger (voor een deel) de eindmars mee. Als adspirant-matrozen vragen of het nog ver is, wordt verwezen naar de vuurtoren de Lange Jaap, vlakbij de kazerne. In de viering staan we stil (!) bij wat volharding betekent, ook in Bijbels perspectief, met als lezing een deel uit Psalm 139, over God die ons kent. “U weet waar ik ben en u weet waar ik heen ga.” Uiteindelijk is daarbij de vraag of en hoe wij volhardend tot onze bestemming kunnen komen.

Over de voorganger:
Klaas Henk Ubels is in 1990 begonnen als predikant bij de marine. Na zijn eerste plaatsing in Den Helder en zijn zorg voor twee fregatten op de wereldzeeën is hij met zijn gezin uitgezonden naar Curaçao. Terug uit de West heeft hij aan boord van een fregat een missie meegemaakt voor de kust van Irak. Vervolgens kwam hij terecht bij de Onderzeedienst. Daarna is hij vele jaren actief geweest in het vormingswerk op Beukbergen. Aansluitend heeft hij verschillende staffuncties bekleed en sinds 2013 is hij hoofdkrijgsmachtpredikant.

Hier mag je even jezelf zijn

(Foto: RD)

Een kaars flakkert. „Het licht van deze paaskaars wijst voor mij naar het licht van Christus”, zegt ds. Jan-Derk de Bruin voorin een zaaltje van ECHOS-Home ‘de Landing’. Hij steekt nog een kaars aan. En nog één. De tweede is voor militairen onderweg, de derde voor het thuisfront. De krijgsmachtpredikant van 11 Luchtmobiele Brigade in Schaarsbergen leidt het ”moment van mijmering”. Met een beamer, een scherm en een legertje waxinelichtjes. Moderne muziek klinkt door de speakers, ondersteund door flitsende beelden.
„Hier mag je even jezelf zijn”, legt de legerpredikant uit. „Even loskomen van de waan van de dag.

Het complete verslag van de ‘Soldatenkerk’-bijeenkomst van afgelopen donderdag kunt u lezen in dit artikel dat vandaag in het RD werd gepubliceerd.

KRO / NCRV’s ‘Met hart en ziel’ heeft opnamen gemaakt van dezelfde viering. Het wordt uitgezonden op dinsdag 30 oktober om 16.35 uur op NPO2.