Hoofdkrijgsmachtpredikant leidt ‘Matrozenkerk’ in Den Helder

Op 15 november 2018 zal voor de eerste keer een Soldatenkerk-bijeenkomst gehouden worden in Den Helder. Namelijk in ECHOS-Home ‘de Eendracht’, Schapendijkje 8, 1782 TG Den Helder.
Tijden: 18.30 uur maaltijd; 19.30 uur aanvang viering.
De voorganger is ds Klaas Henk Ubels, hoofdkrijgsmachtpredikant.

(Omdat deze ‘Matrozenkerk’ op militair terrein wordt gehouden, dienen bezoekers uiterlijk 14 november hun naam door te geven via deeendracht@echos.nl.  Bij de poort is identificatie verplicht, d.m.v. een rijbewijs of ander identiteitsbewijs.)

 

Fort Erfprins is de kazerne waar de Eerste Maritiem Militaire Vorming wordt gegeven, dat is de initiële opleiding van acht weken voor nieuwe matrozen. Aan het einde van de opleiding vindt de ‘Volharding’ plaats, een zowel fysiek als mentaal zware eindoefening van ongeveer 36 uur met tot slot een lange mars terug naar de kazerne. Bij de poort staat een erehaag de volharders op te wachten en worden vervolgens de baretten uitgereikt aan de nieuwe matrozen in aanwezigheid van familie en vrienden. Vaak loopt een geestelijk verzorger (voor een deel) de eindmars mee. Als adspirant-matrozen vragen of het nog ver is, wordt verwezen naar de vuurtoren de Lange Jaap, vlakbij de kazerne. In de viering staan we stil (!) bij wat volharding betekent, ook in Bijbels perspectief, met als lezing een deel uit Psalm 139, over God die ons kent. “U weet waar ik ben en u weet waar ik heen ga.” Uiteindelijk is daarbij de vraag of en hoe wij volhardend tot onze bestemming kunnen komen.

Over de voorganger:
Klaas Henk Ubels is in 1990 begonnen als predikant bij de marine. Na zijn eerste plaatsing in Den Helder en zijn zorg voor twee fregatten op de wereldzeeën is hij met zijn gezin uitgezonden naar Curaçao. Terug uit de West heeft hij aan boord van een fregat een missie meegemaakt voor de kust van Irak. Vervolgens kwam hij terecht bij de Onderzeedienst. Daarna is hij vele jaren actief geweest in het vormingswerk op Beukbergen. Aansluitend heeft hij verschillende staffuncties bekleed en sinds 2013 is hij hoofdkrijgsmachtpredikant.

Geef een reactie