Soldatenkerk 10 december in Oirschot

Maandelijks vindt in een ECHOS-home in Nederland een zgn. Soldatenkerk plaats. Zo vindt op dinsdagavond 10 december voor het eerst een Soldatenkerk plaats in het ECHOS-home “De Vrijheid” tegenover de legerplaats Oirschot. Deze bijeenkomst is gebaseerd op vieringen zoals die in uitzendgebieden of aan boord van marineschepen gehouden worden. Soldatenkerk wil een ‘feest van herkenning’ zijn voor militairen en veteranen die dergelijke vieringen operationeel hebben meegemaakt. Voor anderen geeft ze een goede indruk van de manier waarop dergelijke vieringen onder militairen gehouden wordt. Doelgroep voor Soldatenkerk is daarom nadrukkelijk niet alleen actief dienende militairen, maar ook veteranen, thuisfront van militairen en kerkgangers in de buurt die wel eens zo’n viering mee willen maken. Uiteraard is iedereen welkom!

Eén van de dominees van Defensie houdt tijdens  deze vieringen een korte en persoonlijke overdenking bij een bepaald Bijbelverhaal waarin een actuele verbinding met uitzendingen of oefeningen gelegd wordt. Er wordt goede popmuziek gedraaid en er is de gelegenheid om een kaarsje te branden. Deze keer wordt het bezinningsmoment verzorgt door legerpredikant Teun de Ridder, die werkt als geestelijk verzorger van 17 Pantserinfanteriebataljon. Hij heeft prachtige muziek en een inspirerend bijbelverhaal gekozen rondom het thema “Zelfvertrouwen”.

Voorafgaande aan de viering is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij een eenvoudige, warme maaltijd en na afloop om met elkaar nog iets te drinken. Vanaf 18.30 uur staat de warme hap klaar, de viering begint om 19.30 uur.