Goede feestdagen gewenst!

Het seizoen 2019 zit er op! We hebben een aantal mooie en soms heel bijzondere bijeenkomsten gehad.
Zodra de datum en locatie van de eerstvolgende  bijeenkomst bekend zijn zullen we dat hier weer bekend maken.

Voor nu wensen we u goede feestdagen en een heel goed 2020.

het team Soldatenkerk

Soldatenkerk 10 december in Oirschot

Maandelijks vindt in een ECHOS-home in Nederland een zgn. Soldatenkerk plaats. Zo vindt op dinsdagavond 10 december voor het eerst een Soldatenkerk plaats in het ECHOS-home “De Vrijheid” tegenover de legerplaats Oirschot. Deze bijeenkomst is gebaseerd op vieringen zoals die in uitzendgebieden of aan boord van marineschepen gehouden worden. Soldatenkerk wil een ‘feest van herkenning’ zijn voor militairen en veteranen die dergelijke vieringen operationeel hebben meegemaakt. Voor anderen geeft ze een goede indruk van de manier waarop dergelijke vieringen onder militairen gehouden wordt. Doelgroep voor Soldatenkerk is daarom nadrukkelijk niet alleen actief dienende militairen, maar ook veteranen, thuisfront van militairen en kerkgangers in de buurt die wel eens zo’n viering mee willen maken. Uiteraard is iedereen welkom!

Eén van de dominees van Defensie houdt tijdens  deze vieringen een korte en persoonlijke overdenking bij een bepaald Bijbelverhaal waarin een actuele verbinding met uitzendingen of oefeningen gelegd wordt. Er wordt goede popmuziek gedraaid en er is de gelegenheid om een kaarsje te branden. Deze keer wordt het bezinningsmoment verzorgt door legerpredikant Teun de Ridder, die werkt als geestelijk verzorger van 17 Pantserinfanteriebataljon. Hij heeft prachtige muziek en een inspirerend bijbelverhaal gekozen rondom het thema “Zelfvertrouwen”.

Voorafgaande aan de viering is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij een eenvoudige, warme maaltijd en na afloop om met elkaar nog iets te drinken. Vanaf 18.30 uur staat de warme hap klaar, de viering begint om 19.30 uur.

Volgende bijeenkomst Soldatenkerk is op Beukbergen

Op 17 oktober vindt de eerste bijeenkomst van het nieuwe seizoen plaats op Beukbergen, Amersfoortseweg 59, Huis ter Heide.

De dienst begint, zoals gebruikelijk, om 19.30 uur en zal worden geleid door Manoah Dangremond. Zij is stagiaire bij ds. Deborah van den Bosch op de KMS school Noord in Assen. Het thema van de dienst is “Thuiskomen“.

Voorafgaand aan de dienst eten we om 18.30 uur met elkaar.

Van harte welkom!

Het seizoen zit er op!

Het seizoen v.w.b. Soldatenkerk zit er op. Op 17 oktober is de volgende dienst, we zijn dan te gast op Beukbergen. Nadere informatie volgt nog.
Een goede vakantieperiode gewenst namens het team Soldatenkerk!

20 juni Soldatenkerk in Harskamp

Op 20 juni zal de laatste dienst van Soldatenkerk van dit seizoen worden gehouden. We zijn dan te gast in ECHOS Home “Baan Zulu” in Harskamp. Ds. Martijn Barth zal de bijeenkomst leiden. Van harte welkom!

Op 18 april is de volgende Soldatenkerk in Havelte

Op donderdag 18 april vindt de volgende bijeenkomst van Soldatenkerk plaats. We zijn te gast in ECHOS Home “Het Baken”, Johannes Postweg 5 te Darp. Ds. Erik Huiting zal de dienst leiden. Om 18.30 is er soep en brood, om 19.30 u begint de bijeenkomst. Van harte welkom!