Hoofdkrijgsmachtpredikant leidt ‘Matrozenkerk’ in Den Helder

Op 15 november 2018 zal voor de eerste keer een Soldatenkerk-bijeenkomst gehouden worden in Den Helder. Namelijk in ECHOS-Home ‘de Eendracht’, Schapendijkje 8, 1782 TG Den Helder.
Tijden: 18.30 uur maaltijd; 19.30 uur aanvang viering.
De voorganger is ds Klaas Henk Ubels, hoofdkrijgsmachtpredikant.

(Omdat deze ‘Matrozenkerk’ op militair terrein wordt gehouden, dienen bezoekers uiterlijk 14 november hun naam door te geven via deeendracht@echos.nl.  Bij de poort is identificatie verplicht, d.m.v. een rijbewijs of ander identiteitsbewijs.)

 

Fort Erfprins is de kazerne waar de Eerste Maritiem Militaire Vorming wordt gegeven, dat is de initiële opleiding van acht weken voor nieuwe matrozen. Aan het einde van de opleiding vindt de ‘Volharding’ plaats, een zowel fysiek als mentaal zware eindoefening van ongeveer 36 uur met tot slot een lange mars terug naar de kazerne. Bij de poort staat een erehaag de volharders op te wachten en worden vervolgens de baretten uitgereikt aan de nieuwe matrozen in aanwezigheid van familie en vrienden. Vaak loopt een geestelijk verzorger (voor een deel) de eindmars mee. Als adspirant-matrozen vragen of het nog ver is, wordt verwezen naar de vuurtoren de Lange Jaap, vlakbij de kazerne. In de viering staan we stil (!) bij wat volharding betekent, ook in Bijbels perspectief, met als lezing een deel uit Psalm 139, over God die ons kent. “U weet waar ik ben en u weet waar ik heen ga.” Uiteindelijk is daarbij de vraag of en hoe wij volhardend tot onze bestemming kunnen komen.

Over de voorganger:
Klaas Henk Ubels is in 1990 begonnen als predikant bij de marine. Na zijn eerste plaatsing in Den Helder en zijn zorg voor twee fregatten op de wereldzeeën is hij met zijn gezin uitgezonden naar Curaçao. Terug uit de West heeft hij aan boord van een fregat een missie meegemaakt voor de kust van Irak. Vervolgens kwam hij terecht bij de Onderzeedienst. Daarna is hij vele jaren actief geweest in het vormingswerk op Beukbergen. Aansluitend heeft hij verschillende staffuncties bekleed en sinds 2013 is hij hoofdkrijgsmachtpredikant.

Hier mag je even jezelf zijn

(Foto: RD)

Een kaars flakkert. „Het licht van deze paaskaars wijst voor mij naar het licht van Christus”, zegt ds. Jan-Derk de Bruin voorin een zaaltje van ECHOS-Home ‘de Landing’. Hij steekt nog een kaars aan. En nog één. De tweede is voor militairen onderweg, de derde voor het thuisfront. De krijgsmachtpredikant van 11 Luchtmobiele Brigade in Schaarsbergen leidt het ”moment van mijmering”. Met een beamer, een scherm en een legertje waxinelichtjes. Moderne muziek klinkt door de speakers, ondersteund door flitsende beelden.
„Hier mag je even jezelf zijn”, legt de legerpredikant uit. „Even loskomen van de waan van de dag.

Het complete verslag van de ‘Soldatenkerk’-bijeenkomst van afgelopen donderdag kunt u lezen in dit artikel dat vandaag in het RD werd gepubliceerd.

KRO / NCRV’s ‘Met hart en ziel’ heeft opnamen gemaakt van dezelfde viering. Het wordt uitgezonden op dinsdag 30 oktober om 16.35 uur op NPO2.

 

Ik beken kleur

Op donderdag 18 oktober wordt een nieuwe ontmoeting onder de vlag Soldatenkerk gehouden in ECHOS-Home ‘de Landing’ in Schaarsbergen. Dat is om de hoek bij de Oranjekazerne. Deze avond is legerpredikant Jan-Derk de Bruin de dominee van dienst. Voor hem is dat een thuiswedstijd, omdat hij al geruime tijd bij de Luchtmobiele Brigade werkzaam is. Hij koos als thema voor zijn mijmermoment: ‘Ik beken kleur’. Het thema is ook een knipoog naar de rode baret van de Luchtmobielers.

Jan-Derk begon zijn werk bij Defensie in 2007 te Amersfoort bij het OTC Manoeuvre. De volgend stap was die naar het 12e bataljon LMB waar hij zes jaar aan verbonden is geweest. Nu werkt hij als bridage-geestelijk verzorger op het hoofdkwartier van 11-Luchtmobiel. Hij is diverse keren uitgezonden geweest naar Afghanistan en Mali.

Ds Thijs Oosterhuis leidt volgende Soldatenkerk in Ermelo

Op donderdag 21 juni 2018 zal ds Thijs Oosterhuis de ‘Soldatenkerk’ dienst in het ECHOS Home in Ermelo leiden.

Thema: Wie maakt het weer?

Toevallig valt de viering samen met de eerste dag van de zomer. We kunnen de mooiste plannen maken voor de zomer(vakantie), maar of het een mooie zomer wordt, wordt toch vooral bepaald door het weer en dat hebben we niet in de hand.

Dit geldt ook voor militaire operaties. Aan boord van een marineschip wordt de commandant dagelijks geïnformeerd over de inzetbaarheid van het schip en de bemanning. Het eerste item dat aan de orde komt is de meteo, want dat is het enige waar ook de commandant geen invloed op heeft. Maar het is wel heel bepalend voor de operatie.

Het weer bepaalt ons er bij dat we als mensen maar heel weinig controle hebben over ons leven. Vandaag kunnen we in weelde baden, terwijl we morgen tot de bedelstaf zijn veroordeeld. Dat overkwam Job. Als Job voor deze gang van zaken God ter verantwoording roept, wijst God op het weer. Kennelijk zijn wij als mensen niet in een positie om God ter verantwoording te roepen voor de klappen die we in ons leven moeten incasseren. Maar dat roept des te sterker de vraag op wie ons herstelt van de slagen die het lot ons toedient. Met andere woorden: wie maakt het weer?

 

Ds. Thijs Oosterhuis

Na predikant geweest te zijn in Indonesië, Aruba en Nederland werd Thijs Oosterhuis in 2013 vlootpredikant bij de Koninklijke Marine. Hij is verbonden geweest aan de Operationele school en het Koninklijk Instituut voor de Marine. Ondertussen voer hij mee op Zr. Ms. De Zeven Provinciën. Met dit schip is hij ook mee op uitzending geweest naar Somalië en het Caribisch gebied.

Omdat hij vanwege zijn leeftijd geen vaste aanstelling kon krijgen moest hij in 2018 de dienst verlaten, maar hij heeft meteen weer gesolliciteerd naar de functie van krijgsmachtpredikant. Na het doorlopen van de sollicitatie procedure en de keuring is hij sinds 1 juni weer in dienst van Defensie.

Website in ontwikkeling

Sinds een paar dagen is de website soldatenkerk.nl online. Bedoeld om basisinformatie te geven over dit initiatief en om te laten weten wanneer en waar de bijeenkomsten zijn. Vooralsnog is de intentie niet om een grote en interactieve site te lanceren.

In de komende maanden zullen we waarschijnlijk nog wat ‘spelen’ met de uitstraling en indeling. Laat ons gerust weten wat je er van vindt en welke informatie je mist. @soldatenkerk