Informatie

Tijdens oefeningen en uitzendingen kent de militaire wereld diensten ‘te velde’ of op een schip. Bijeenkomsten en vieringen onder bijzondere omstandigheden en in een unieke sfeer. Die zowel bijgewoond worden door militairen die thuis vaker kerkdiensten bezoeken, als door hen die dat zelden of nooit doen.

Maar eenmaal terug in Nederland na een uitzending vervliegt voor velen de beleving van bezinning, bemoediging en saamhorigheid. En met familie en vrienden kan men diezelfde beleving zelden delen.

Voor alle militairen, veteranen, reservisten, oud-dienstplichtigen én voor hun families en betrokken burgers organiseren krijgsmacht-predikanten daarom regelmatig een dienst onder de naam ‘Soldatenkerk’.