Over ons

De bijeenkomsten en diensten worden georganiseerd door de werkgroep Soldatenkerk, betrokken vrijwilligers die werk(t)en in de militaire sector.
.   Mark Boersma – krijgsmachtpredikant
.   Fred Omvlee – vlootpredikant
.   Thijs Oosterhuis – predikant
.   Jos Brouwer – manager stichting Hulp voor Helden
.   André Korporaal – veteraan

Het initiatief wordt gesteund door de dienst protestants geestelijke verzorging van Defensie (website) en door de stichting Hulp voor Helden.

Contactpersonen
voor inhoudelijke vragen:  Ds. Mark Boersma; mj.boersma@mindef.nl
voor overige vragen:             Hulp voor Helden; info@hulpvoorhelden.nl

Meer informatie
privacy:      www.soldatenkerk.nl/privacy
donaties:   steun Soldatenkerk via stichting Hulp voor Helden (ANBI)
IBAN:          NL26 INGB 0000 386 000 o.v.v. Project Soldatenkerk.