Ik beken kleur

Op donderdag 18 oktober wordt een nieuwe ontmoeting onder de vlag Soldatenkerk gehouden in ECHOS-Home ‘de Landing’ in Schaarsbergen. Dat is om de hoek bij de Oranjekazerne. Deze avond is legerpredikant Jan-Derk de Bruin de dominee van dienst. Voor hem is dat een thuiswedstijd, omdat hij al geruime tijd bij de Luchtmobiele Brigade werkzaam is. Hij koos als thema voor zijn mijmermoment: ‘Ik beken kleur’. Het thema is ook een knipoog naar de rode baret van de Luchtmobielers.

Jan-Derk begon zijn werk bij Defensie in 2007 te Amersfoort bij het OTC Manoeuvre. De volgend stap was die naar het 12e bataljon LMB waar hij zes jaar aan verbonden is geweest. Nu werkt hij als bridage-geestelijk verzorger op het hoofdkwartier van 11-Luchtmobiel. Hij is diverse keren uitgezonden geweest naar Afghanistan en Mali.

Gegrond wantrouwen

Donderdag 20 september is er weer een soldatendienst, geleidt door ds. Gerard van Driesten. Deze keer in de kapel van Beukbergen, Amersfoortseweg 59, 3712 BB Huis ter Heide. Vanaf 18:00u inloop en ontmoeting en een hapje eten. Om 19:30u Soldatendienst.

THEMA: In de dienst denken we met elkaar na over ‘Gegrond Wantrouwen’.

Dit thema waar we om de dienst met elkaar over nadenken, klinkt niet liefelijk en mooi. Maar het is wel een heel reëel aspect van het leven. We luisteren naar een nummer van Passenger dat gaat over de ‘gaten in ons hart’. De zanger, die door sommigen ook wel ‘de zingende geit’ wordt genoemd, bedoelt dit waarschijnlijk figuurlijk. Het gaat over wantrouwen tegen sommige mensen (of instanties of ‘de organisatie’) die er niet voor je bleken te zijn toen het erop aan kwam. Dat doet, soms ongemerkt, altijd iets met je. Vervolgens kijken we naar een hierbij passend verhaal uit het Oude Boek. Een mooi filmfragment van Petrus die een stukje over het woeste water richting Jezus loopt. Als ik militairen vraag waar deze clip over gaat, zeggen ze steevast: ‘over vertrouwen’. Honderd punten.

Maar wat bedoelen we eigenlijk met vertrouwen, en waarom is dat zo belangrijk voor ons?
Kortom, wat hebben we eigenlijk precies aan dit bijzondere verhaal?
Het antwoord op deze vraag vinden we samen op de avond van de 20ste…

Gerard: “Ik vind het mooi om vanuit de hoop van het Evangelie betrokken te mogen zijn bij het wel en wee van militairen.”

Ds. Gerard van Driesten is sinds mei 2000 werkzaam als legerpredikant. Gestart bij 12 Lmbl (waar hij tevens de vakol met goed resultaat doorliep; ‘Air Assault!’) Vervolgens heeft hij gediend bij Schoolbat-Zuid, vlb Gilze Rijen en de EODD. Tegenwoordig is hij verbonden aan de Bernhardkazerne te Amersfoort. Hij nam deel aan twee missies in Afghanistan en één in Irak. Gerard is getrouwd, heeft drie kinderen in de opstandige leeftijdsfase en een trouwe hond. 

 

Ds Thijs Oosterhuis leidt volgende Soldatenkerk in Ermelo

Op donderdag 21 juni 2018 zal ds Thijs Oosterhuis de ‘Soldatenkerk’ dienst in het ECHOS Home in Ermelo leiden.

Thema: Wie maakt het weer?

Toevallig valt de viering samen met de eerste dag van de zomer. We kunnen de mooiste plannen maken voor de zomer(vakantie), maar of het een mooie zomer wordt, wordt toch vooral bepaald door het weer en dat hebben we niet in de hand.

Dit geldt ook voor militaire operaties. Aan boord van een marineschip wordt de commandant dagelijks geïnformeerd over de inzetbaarheid van het schip en de bemanning. Het eerste item dat aan de orde komt is de meteo, want dat is het enige waar ook de commandant geen invloed op heeft. Maar het is wel heel bepalend voor de operatie.

Het weer bepaalt ons er bij dat we als mensen maar heel weinig controle hebben over ons leven. Vandaag kunnen we in weelde baden, terwijl we morgen tot de bedelstaf zijn veroordeeld. Dat overkwam Job. Als Job voor deze gang van zaken God ter verantwoording roept, wijst God op het weer. Kennelijk zijn wij als mensen niet in een positie om God ter verantwoording te roepen voor de klappen die we in ons leven moeten incasseren. Maar dat roept des te sterker de vraag op wie ons herstelt van de slagen die het lot ons toedient. Met andere woorden: wie maakt het weer?

 

Ds. Thijs Oosterhuis

Na predikant geweest te zijn in Indonesië, Aruba en Nederland werd Thijs Oosterhuis in 2013 vlootpredikant bij de Koninklijke Marine. Hij is verbonden geweest aan de Operationele school en het Koninklijk Instituut voor de Marine. Ondertussen voer hij mee op Zr. Ms. De Zeven Provinciën. Met dit schip is hij ook mee op uitzending geweest naar Somalië en het Caribisch gebied.

Omdat hij vanwege zijn leeftijd geen vaste aanstelling kon krijgen moest hij in 2018 de dienst verlaten, maar hij heeft meteen weer gesolliciteerd naar de functie van krijgsmachtpredikant. Na het doorlopen van de sollicitatie procedure en de keuring is hij sinds 1 juni weer in dienst van Defensie.

Website in ontwikkeling

Sinds een paar dagen is de website soldatenkerk.nl online. Bedoeld om basisinformatie te geven over dit initiatief en om te laten weten wanneer en waar de bijeenkomsten zijn. Vooralsnog is de intentie niet om een grote en interactieve site te lanceren.

In de komende maanden zullen we waarschijnlijk nog wat ‘spelen’ met de uitstraling en indeling. Laat ons gerust weten wat je er van vindt en welke informatie je mist. @soldatenkerk